ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ REVERT: ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΞΕΝΟΦΟΒΙΚΩΝ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΩΝ ΣΤΑ ΜΜΜ

ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ

Για συμμετοχή στην έρευνα με τίτλο: REVERT: REsilience without ViolencE, Resistance without haTe in Public transport

Το παρόν έντυπο ενημερωμένης συγκατάθεσης απευθύνεται σε επιβάτες των ΜΜΜ, οι οποίοι καλούνται να συμμετάσχουν στο ερευνητικό πρόγραμμα με τίτλο «REVERT: REsilience without ViolencE, Resistance without haTe in Public transport» που υλοποιούν το Τμήμα Επικοινωνίας και ΜΜΕ του Πανεπιστημίου Αθηνών, ο ΟΑΣΑ, ο Συν-Ειρμός, η Al Masar και η CMT Προοπτική, στο πλαίσιο του ομώνυμου συγχρηματοδοτούμενου από την Ε.Ε.  (REC-RRAC-RACI-AG-2017) Έργου REVERT 908116.

Σκοπός του έργου είναι η μελέτη και παρέμβαση για τη μείωση του φαινομένου ξενοφοβικής και ρατσιστικής συμπεριφοράς στο πλαίσιο των μέσων μαζικής μεταφοράς.

Η συμμετοχή στην παρούσα έρευνα είναι ανώνυμη. Η διαχείριση και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις επιταγές που θέτει η νομοθεσία και το κανονιστικό πλαίσιο περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, μεταξύ των οποίων ο Νόμος 2472/1997 και ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων.

Δεν θα υπάρξουν προσωπικά οφέλη από την συμμετοχή όσων λάβουν μέρος σε αυτή την έρευνα. Ωστόσο, η συμμετοχή σας θα προσφέρει πολύτιμες πληροφορίες για την ανάπτυξη μεθόδων και πρακτικών αντιμετώπισης της ξενοφοβικής και ρατσιστικής συμπεριφοράς κατά των μεταναστών-προσφύγων.

Μόλις ολοκληρωθεί η έρευνα θα γίνουν δημοσιεύσεις σε διεθνή συνέδρια και επιστημονικά περιοδικά. Επαναλαμβάνουμε ότι προσωπικά στοιχεία ταυτοποίησης δεν θα συλλεγούν κατά την διάρκεια της υλοποίησης του ερευνητικού έργου.

Στοιχεία Επικοινωνίας:

Για οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με το ερευνητικό πρόγραμμα REVERT μπορείτε να απευθυνθείτε στη Λίλα Μάστορα, τηλ 6949953683, email: lilamastora@media.uoa.gr


Υπάρχουν 22 ερωτήσεις σε αυτό το ερωτηματολόγιο

This free surveytemplate is lovingly crafted by the people of Tools for Research